bài giảng RHM

Share

Tuân Trần_Tổ 12
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập

Tổng số bài gửi : 75
Reputation : 4
Join date : 13/07/2011
Age : 26

bài giảng RHM

Bài gửi by Tuân Trần_Tổ 12 on 24/9/2014, 23:19

1. HỆ THỐNG NHAI VÀ CẮN KHỚP HỌC - BS NHÂN
Code:
http://www.mediafire.com/download/gp7pe4g4ljjwhlc/HeThongNhai+Va+CanKhopHoc.ppt

2. SÂU RĂNG 
Code:
http://www.mediafire.com/download/bxm34433zqpqugz/B%E1%BB%86NH+S%C3%82U+R%C4%82NG.doc

3. BỆNH LÝ TỦY VÀ VÙNG QUANH CHÓP

Code:
http://www.mediafire.com/download/dz1fi9qhtc3c6v1/B%E1%BB%86NH+L%C3%9D+T%E1%BB%A6Y+V%C3%80+B%E1%BB%86NH+L%C3%9D+V%C3%99NG+QUANH+C+H%C3%93P+modified.doc
4. U NANG VÙNG HÀM MẶT
Code:
http://www.mediafire.com/download/1pn4caffzlqbdc2/bs+ch%C3%A2u+%28u-nangbv+PNT+%29+2014.pptx

5. NHA HỌC ĐƯỜNG
Code:
http://www.mediafire.com/download/lyd698e8si2no1b/BAI+GIANG+NHD+lam.ppt

6. NHA KHOA DỰ PHÒNG
Code:
http://www.mediafire.com/download/wht931d687nwkvl/NHA+KHOA+DU+PHONG.ppt
7.  BỆNH NHA CHU
Code:
http://www.mediafire.com/download/ubl6ccjees2x99f/NHACHU.DOC
8. DTH và PHÒNG NGỪA BỆNH RĂNG MIỆNG: 
Code:
[url=http://www.mediafire.com/download/n59yxzwpp9k7441/BsNhan-Dichtehoc%26PhongnguaBenhRM%28Y5%29.pdf
9. RĂNG VÀ BỘ RĂNG
http://www.pnt.edu.vn/home/docs/ranghammat/Power%20Point/rangvaborang.ppt
10. Sự thành lập bộ răng sữa và bộ răng vĩnh viễn - Ths.Bs.Nguyễn Hữu Nhân (BÀI này do thầy Hoàng Tử Hùng dạy nhưng chỉ có file của thầy Nhân)
http://www.pnt.edu.vn/home/docs/ranghammat/Power%20Point/suthanhlaprangsua.ppt
DỊ TẬT BS VÙNG HÀM MẶT: 
https://www.dropbox.com/s/n5ssre4rvyp77ov/Bai%2013.BsPhi-DitatBamsinhHM.pdf?dl=0
10. CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT
Code:
http://www.mediafire.com/download/wj2k5pyyho261gd/Bai+12.BsPhi-ChanthuongHM.pdf
ĐỦ BÀI RÙI HEN


__________________________________

  • Tuân Trần Tổ 12

01226747433
tuantran.pnt@gmail.com

các bạn có j thắc mắc về nội dung bài học thì cứ post ở đậy. Nếu được mình tl cho, ko thì mình hỏi dùm cho Razz
Everything will be OK <3

    Hôm nay: 23/6/2018, 09:54